Thiết bị cầm tay PDA, Android thông minh Terminal, xách tay Máy in nhiệt - ZKC