มือถือ PDA, Android สมาร์ทเทอร์แบบพกพาเครื่องพิมพ์ความร้อน - ZKC