हाते पीडीए, एन्ड्रोइड स्मार्ट टर्मिनल, पोर्टेबल थर्मल मुद्रक - ZKC