Гар PDA, Android ухаалаг терминал, зөөврийн дулааны хэвлэгчийн - ZKC