Рачно PDA, Андроид паметни терминал, Преносни термички печатач - ZKC