Handheld PDA, Android Smart Terminal, Portable Ang init nga gi - ZKC